From paper to concrete - אולך + תול
בואו נדבר
הרב הרצוג 21\2, ירושלים, ישראל
02-5657570
office@olltol.com

נתי אולך מרצה בטריגו נדל"ן

תכנון ערים, ועדות, תכניות מתאר, היתרי בנייה, מכרזים, קבלנים. החל משלבי ההתעברות בנייר ועד למימוש בבטון, המבנה עובר מסע מורכב, דרך מספר רב של תחנות, תוכניות ושלבים, הנראה לעיתים כמבוך סבוך.

הרצאתו של נתי אולך מסבירה ובוחנת את המושגים, התחנות והשלבים השונים של תהליך התכנון והבנייה על מנת לתת כלים ותובנות למשקיעים ומתעניינים במרחב הנדל"ן הישראלי.

הרצאתו של נתי אולך מסבירה ובוחנת את המושגים, התחנות והשלבים השונים של תהליך התכנון והבנייה על מנת לתת כלים ותובנות למשקיעים ומתעניינים במרחב הנדל"ן הישראלי.

× How can I help you?